Sử dụng ChatBot hiệu quả, hỗ trợ và nâng cao kỹ năng viết

Chỉ trong vòng một năm sau khi được giới thiệu, ChatGPT và các sản phẩm liên quan đến ChatBot đã tràn ngập các trường đại học, trung học và bây giờ là cả các trường trung học cơ sở. Bên cạnh sự xuất hiện của ChatGPT vào năm 2023, gần đây nhất chính là sự tham gia của Gemini (trước đây là Bard)

Continue reading