LỊCH LUYỆN THI CHUẨN HOÁ
MÙA THU NĂM 2023

College Prep – Chuẩn bị học đại học tại Mỹ

Khai giảng:16/03/2024 Thời khoá biểu: Thứ 7 - CN| 15:00 - 17:00 Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 10 tuần (20 tiếng) Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: chương trình College Prep – chuẩn bị kiến thức cho hành trình du học Mỹ năm nhất ở bậc đại học. Phù hợp với các bạn đã đậu học bổng chuẩn bị đi học vào tháng 9, hành trang du học Mỹ

Mục tiêu:

– Hướng dẫn viết bài viết học thuật theo trình độ đại học năm 1 & 2 ở Mỹ

– Hướng dẫn cách viết bài báo cáo nghiên cứu đúng cấu trúc.

– Dành cho các bạn học mọi ngành nghề, từ Kỹ sư (Engineering ngành Computer Science, Biochemistry, v.v), Kinh tế/ Kinh doanh (Economics/ Business), và các ngành khác

Thời khoá biểu: Thứ 7 - CN| 15:00 - 17:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 10 tuần (20 tiếng)
Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: chương trình College Prep – chuẩn bị kiến thức cho hành trình du học Mỹ năm nhất ở bậc đại học. Phù hợp với các bạn đã đậu học bổng chuẩn bị đi học vào tháng 9, hành trang du học Mỹ

Mục tiêu:

– Hướng dẫn viết bài viết học thuật theo trình độ đại học năm 1 & 2 ở Mỹ

– Hướng dẫn cách viết bài báo cáo nghiên cứu đúng cấu trúc.

– Dành cho các bạn học mọi ngành nghề, từ Kỹ sư (Engineering ngành Computer Science, Biochemistry, v.v), Kinh tế/ Kinh doanh (Economics/ Business), và các ngành khác

IELTS 7+

Khai giảng:26/03/2024 Thời khoá biểu: Thứ 3-5| 17:30 - 19:30 Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 10 tuần (42 tiếng) Điểm đầu ra: 7.5+
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 6.5+. Khai giảng tháng 10.

Mục tiêu:

 • Đạt trình độ IELTS 7+
 • Tập trung ôn luyện và hướng dẫn thực hành 2 kỹ năng nói và viết bằng các đề thi được cập nhật sát nhất với đề thi thật.
 • Cung cấp nền tảng kiến thức toàn diện để đạt được IELTS > 7.0.
 • Chia sẻ các bí quyết độc quyền từ giảng viên IELTS 9.0 để đạt được bài nói/viết điểm cao.

IELTS 7+

Khai giảng:26/03/2024
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 3-5| 17:30 - 19:30
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 10 tuần (42 tiếng)
Điểm đầu ra: 7.5+
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 6.5+. Khai giảng tháng 10.

Mục tiêu:

 • Đạt trình độ IELTS 7+
 • Tập trung ôn luyện và hướng dẫn thực hành 2 kỹ năng nói và viết bằng các đề thi được cập nhật sát nhất với đề thi thật.
 • Cung cấp nền tảng kiến thức toàn diện để đạt được IELTS > 7.0.
 • Chia sẻ các bí quyết độc quyền từ giảng viên IELTS 9.0 để đạt được bài nói/viết điểm cao.

SAT Expert

Khai giảng:16/03/2024 Thời khoá biểu: Thứ 7-CN| 08:30 - 11:30 Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng) Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: SAT Expert dành cho các bạn lớp 10 trở lên có điểm tổng trên 1350
Mục tiêu:
– Tăng cường luyện chủ đề khó nhất trong SAT
– Hoàn thành 10 bộ đề SAT + 2 bài thi thử.
– Hoàn thành 1 quyển sách nghị luận xã hội
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

SAT Expert

Khai giảng:16/03/2024
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 7-CN| 08:30 - 11:30
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng)
Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: SAT Expert dành cho các bạn lớp 10 trở lên có điểm tổng trên 1350
Mục tiêu:
– Tăng cường luyện chủ đề khó nhất trong SAT
– Hoàn thành 10 bộ đề SAT + 2 bài thi thử.
– Hoàn thành 1 quyển sách nghị luận xã hội
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

SAT Beginner

Khai giảng:09/03/2024 Thời khoá biểu: Thứ 7 - CN| 14:00 - 17:00 Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng) Điểm đầu ra: >1150
Xem chi tiết

Đối tượng: Luyện thi SAT Beginner dành cho các bạn lớp 10 trở lên có tổng điểm từ 1000.

Mục tiêu:

– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp

– Hoàn thành bộ đề SAT + 2 bài thi thử.

– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển

– Hỗ trợ miễn phí học viên đăng ký thi SAT thật.

SAT Beginner

Khai giảng:09/03/2024
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 7 - CN| 14:00 - 17:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng)
Điểm đầu ra: >1150
Xem chi tiết

Đối tượng: Luyện thi SAT Beginner dành cho các bạn lớp 10 trở lên có tổng điểm từ 1000.

Mục tiêu:

– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp

– Hoàn thành bộ đề SAT + 2 bài thi thử.

– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển

– Hỗ trợ miễn phí học viên đăng ký thi SAT thật.

SAT Inter

Khai giảng:05/03/2024 Thời khoá biểu: Thứ 3 - 5| 17:30 - 19:30 Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng) Điểm đầu ra: >1250
Xem chi tiết

Đối tượng: SAT Inter dành cho các bạn lớp 10 trở lên có điểm Reading trên 450.
Mục tiêu: 

– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp
– Hoàn thành 8 bộ đề SAT + 2 bài thi thử.
– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

SAT Inter

Khai giảng:05/03/2024
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 3 - 5| 17:30 - 19:30
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng)
Điểm đầu ra: >1250
Xem chi tiết

Đối tượng: SAT Inter dành cho các bạn lớp 10 trở lên có điểm Reading trên 450.
Mục tiêu: 

– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp
– Hoàn thành 8 bộ đề SAT + 2 bài thi thử.
– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

SAT Advanced

Khai giảng:16/03/2024 Thời khoá biểu: Thứ 7 - CN| 14:00 - 17:00 Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng) Điểm đầu ra: >1350
Xem chi tiết

Đối tượng: SAT Advanced dành cho các bạn lớp 10 trở lên có điểm Reading trên 550.
Mục tiêu:
– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp
– Hoàn thành 8 bộ đề SAT + 2 bài thi thử.
– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

SAT Advanced

Khai giảng:16/03/2024
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 7 - CN| 14:00 - 17:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng)
Điểm đầu ra: >1350
Xem chi tiết

Đối tượng: SAT Advanced dành cho các bạn lớp 10 trở lên có điểm Reading trên 550.
Mục tiêu:
– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp
– Hoàn thành 8 bộ đề SAT + 2 bài thi thử.
– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

IELTS 6.5

Khai giảng:23/03/2024 Thời khoá biểu: Thứ 7 17:30 - 20:30 & CN 9:00 - 12:00 Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 16 tuần (96 tiếng) Điểm đầu ra: 6.5
Xem chi tiết

Đối tượng: Luyện thi IELTS 6.5 dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 5.0, cũng như các bạn sinh viên cần 6.0 hoặc 6.5 để học các chương trình đại học.
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS từ 6.0
– Đọc: Học các kỹ năng đọc những đoạn văn học thuật nhiều chủ đề Đối tượng: dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 5.0+, cũng như các bạn sinh viên cần 6.0 để học các chương trình sau đại học
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS 6.0 – 6.5
– Đọc: Học các kỹ năng đọc những đoạn văn học thuật nhiều chủ đề khác nhau một cách hiệu quả, cũng như trau giồi từ vựng tiếng Anh học thuật.
– Nghe: Học các kỹ năng đoán trước và lắng-nghe-theo- ngữ- cảnh.
– Viết: Rèn luyện các kỹ năng viết những dạng bài IELTS; nâng cao kỹ năng viết bài nghị luận bằng tiếng Anh.
– Nói: Xây dựng sự tự tin khi nói thông qua hình thức thảo luận theo nhóm cùng hàng loạt các chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày cũng như chủ đề xã hội mang tính thời sự – Hoàn thành 6 bộ đề để quen với áp lực thời gian làm bài thi IELTS. khác nhau một cách hiệu quả, cũng như trau giồi từ vựng tiếng Anh học thuật.
– Nghe: Học các kỹ năng đoán trước và lắng-nghe-theo- ngữ- cảnh.
– Viết: Rèn luyện các kỹ năng viết những dạng bài IELTS; nâng cao kỹ năng viết bài nghị luận bằng tiếng Anh.
– Nói: Xây dựng sự tự tin khi nói thông qua hình thức thảo luận theo nhóm cùng hàng loạt các chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày cũng như chủ đề xã hội mang tính thời sự

– Hoàn thành bộ đề quen với áp lực thời gian làm bài thi IELTS.

IELTS 6.5

Khai giảng:23/03/2024
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 7 17:30 - 20:30 & CN 9:00 - 12:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 16 tuần (96 tiếng)
Điểm đầu ra: 6.5
Xem chi tiết

Đối tượng: Luyện thi IELTS 6.5 dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 5.0, cũng như các bạn sinh viên cần 6.0 hoặc 6.5 để học các chương trình đại học.
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS từ 6.0
– Đọc: Học các kỹ năng đọc những đoạn văn học thuật nhiều chủ đề Đối tượng: dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 5.0+, cũng như các bạn sinh viên cần 6.0 để học các chương trình sau đại học
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS 6.0 – 6.5
– Đọc: Học các kỹ năng đọc những đoạn văn học thuật nhiều chủ đề khác nhau một cách hiệu quả, cũng như trau giồi từ vựng tiếng Anh học thuật.
– Nghe: Học các kỹ năng đoán trước và lắng-nghe-theo- ngữ- cảnh.
– Viết: Rèn luyện các kỹ năng viết những dạng bài IELTS; nâng cao kỹ năng viết bài nghị luận bằng tiếng Anh.
– Nói: Xây dựng sự tự tin khi nói thông qua hình thức thảo luận theo nhóm cùng hàng loạt các chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày cũng như chủ đề xã hội mang tính thời sự – Hoàn thành 6 bộ đề để quen với áp lực thời gian làm bài thi IELTS. khác nhau một cách hiệu quả, cũng như trau giồi từ vựng tiếng Anh học thuật.
– Nghe: Học các kỹ năng đoán trước và lắng-nghe-theo- ngữ- cảnh.
– Viết: Rèn luyện các kỹ năng viết những dạng bài IELTS; nâng cao kỹ năng viết bài nghị luận bằng tiếng Anh.
– Nói: Xây dựng sự tự tin khi nói thông qua hình thức thảo luận theo nhóm cùng hàng loạt các chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày cũng như chủ đề xã hội mang tính thời sự

– Hoàn thành bộ đề quen với áp lực thời gian làm bài thi IELTS.

IELTS 7.0

Khai giảng:16/03/2024 Thời khoá biểu: Thứ 7-CN| 14:00 - 17:00 Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 16 tuần (96tiếng) Điểm đầu ra: 7.0
Xem chi tiết

Đối tượng: Luyện thi IELTS 7.0 dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 6.5+.

Mục tiêu:

 • Đạt trình độ IELTS 7.0. 
 • Tập trung ôn luyện và hướng dẫn thực hành 2 kỹ năng nói và viết bằng các đề thi được cập nhật sát nhất với đề thi thật.
 • Cung cấp nền tảng kiến thức toàn diện để đạt được IELTS > 7.0.
 • Chia sẻ các bí quyết độc quyền từ giảng viên IELTS 9.0 để đạt được bài nói/viết điểm cao.

IELTS 7.0

Khai giảng:16/03/2024
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 7-CN| 14:00 - 17:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 16 tuần (96tiếng)
Điểm đầu ra: 7.0
Xem chi tiết

Đối tượng: Luyện thi IELTS 7.0 dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 6.5+.

Mục tiêu:

 • Đạt trình độ IELTS 7.0. 
 • Tập trung ôn luyện và hướng dẫn thực hành 2 kỹ năng nói và viết bằng các đề thi được cập nhật sát nhất với đề thi thật.
 • Cung cấp nền tảng kiến thức toàn diện để đạt được IELTS > 7.0.
 • Chia sẻ các bí quyết độc quyền từ giảng viên IELTS 9.0 để đạt được bài nói/viết điểm cao.

Stella College (Tư vấn du học Mỹ)

Khai giảng:31/12/2024 Thời khoá biểu: Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 12 tháng Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: Chương trình tư vấn du học Mỹ dành cho các bạn lớp 10 trở lên có ý định theo học các trường đại học danh tiếng ở Mỹ.

Mục tiêu:

 • Đào tạo bài bản 3 kỹ năng quan trọng: lãnh đạo, viết sáng tạo và phỏng vấn.
 • Định hướng ngành nghề và hỗ trợ tự xây dựng hoạt động ngoại khóa.
 • Phát huy tiềm năng và nâng cao tư duy.
 • Chọn trường và săn học bổng phù hợp với năng lực, tính cách và điều kiện tài chính của gia đình.

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Stella College (Tư vấn du học Mỹ)

Khai giảng:31/12/2024
Kết thúc:
Thời khoá biểu:
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 12 tháng
Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: Chương trình tư vấn du học Mỹ dành cho các bạn lớp 10 trở lên có ý định theo học các trường đại học danh tiếng ở Mỹ.

Mục tiêu:

 • Đào tạo bài bản 3 kỹ năng quan trọng: lãnh đạo, viết sáng tạo và phỏng vấn.
 • Định hướng ngành nghề và hỗ trợ tự xây dựng hoạt động ngoại khóa.
 • Phát huy tiềm năng và nâng cao tư duy.
 • Chọn trường và săn học bổng phù hợp với năng lực, tính cách và điều kiện tài chính của gia đình.

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây.