LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC
NĂM 2023

Academic Writing Presentation Lab report

Khai giảng:25/03/2023Thời khoá biểu: Thứ 7 & CN| 9:00 - 11:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 12 tuần (48 tiếng)Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn đã đậu học bổng chuẩn bị đi học vào tháng 9, hành trang du học Mỹ

Mục tiêu:

– Hướng dẫn viết bài viết học thuật
– Hướng dẫn cách viết bài báo cáo nghiên cứu đúng cấu trúc.
– Hướng dẫn các kỹ năng thuyết trình

Academic Writing Presentation Lab report

Khai giảng:25/03/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 7 & CN| 9:00 - 11:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 12 tuần (48 tiếng)
Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn đã đậu học bổng chuẩn bị đi học vào tháng 9, hành trang du học Mỹ

Mục tiêu:

– Hướng dẫn viết bài viết học thuật
– Hướng dẫn cách viết bài báo cáo nghiên cứu đúng cấu trúc.
– Hướng dẫn các kỹ năng thuyết trình

The World Scholar’s Cup 2023

Khai giảng:04/03/2023Thời khoá biểu: CN: 9:00 - 12:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 8 tuần (24 tiếng)Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: Học viên mong muốn hoặc đã từng tham dự WSC

Nội dung: Chương trình đào tạo chuyên biệt, dành cho các học sinh muốn đi thi đấu World Scholar Cup năm 2023. Học sinh sẽ được luyện tập chuyên sâu từng kĩ năng căn bản: bao gồm kiến thức nền về nhiều chủ đề, Tranh Biện và Viết.

The World Scholar’s Cup 2023

Khai giảng:04/03/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: CN: 9:00 - 12:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 8 tuần (24 tiếng)
Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: Học viên mong muốn hoặc đã từng tham dự WSC

Nội dung: Chương trình đào tạo chuyên biệt, dành cho các học sinh muốn đi thi đấu World Scholar Cup năm 2023. Học sinh sẽ được luyện tập chuyên sâu từng kĩ năng căn bản: bao gồm kiến thức nền về nhiều chủ đề, Tranh Biện và Viết.

SAT Beginner

Khai giảng:21/02/2023Thời khoá biểu: Thứ - 5 | 17:30 - 20:30Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng)Điểm đầu ra: >1150
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho các bạn lớp 10 trở lên có tổng điểm từ 1000

Mục tiêu:

– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp

– Hoàn thành bộ đề SAT + 2 bài thi thử.

– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển

– Hỗ trợ miễn phí học viên đăng ký thi thật.

SAT Beginner

Khai giảng:21/02/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ - 5 | 17:30 - 20:30
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng)
Điểm đầu ra: >1150
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho các bạn lớp 10 trở lên có tổng điểm từ 1000

Mục tiêu:

– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp

– Hoàn thành bộ đề SAT + 2 bài thi thử.

– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển

– Hỗ trợ miễn phí học viên đăng ký thi thật.

SAT Digital May

Khai giảng:28/02/2023Thời khoá biểu: Thứ 3 - 5 | 17:30 - 19:30Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 9 tuần ( 40 tiếng )Điểm đầu ra: >1350
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho học viên thi SAT Digital vào tháng 05/2023.
Mục tiêu: Sẽ giúp các bạn trang bị những kỹ năng sau:
– Làm quen với format mới và luyện tập các câu hỏi theo dạng mới
– Trau dồi kỹ năng đọc hiểu và kiến thức văn phạm để xử lý 50 bài đọc ngắn trong thời gian nhất định
– Nâng cao tốc độ và độ chính xác khi làm Toán bằng phương pháp ngắn và hiệu quả nhất

SAT Digital May

Khai giảng:28/02/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 3 - 5 | 17:30 - 19:30
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 9 tuần ( 40 tiếng )
Điểm đầu ra: >1350
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho học viên thi SAT Digital vào tháng 05/2023.
Mục tiêu: Sẽ giúp các bạn trang bị những kỹ năng sau:
– Làm quen với format mới và luyện tập các câu hỏi theo dạng mới
– Trau dồi kỹ năng đọc hiểu và kiến thức văn phạm để xử lý 50 bài đọc ngắn trong thời gian nhất định
– Nâng cao tốc độ và độ chính xác khi làm Toán bằng phương pháp ngắn và hiệu quả nhất

SAT Advanced

Khai giảng:15/04/2023Thời khoá biểu: Thứ 7| 17:30 - 20:30 và CN| 9:00 - 12:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng)Điểm đầu ra: >1350
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho các bạn lớp 10 trở lên có điểm Reading trên 550.
Mục tiêu:
– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp
– Hoàn thành 8 bộ đề SAT + 2 bài thi thử.
– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật

SAT Advanced

Khai giảng:15/04/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 7| 17:30 - 20:30 và CN| 9:00 - 12:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng)
Điểm đầu ra: >1350
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho các bạn lớp 10 trở lên có điểm Reading trên 550.
Mục tiêu:
– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp
– Hoàn thành 8 bộ đề SAT + 2 bài thi thử.
– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật

IELTS Foundation

Khai giảng:11/02/2023Thời khoá biểu: Thứ 7 & CN| 14:00 - 17:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 14 tuần (80 tiếng)Điểm đầu ra: 4.0+
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho các bạn học sinh THCS từ 13 tuổi, cần được xây dựng nền tảng kỹ năng vững chắc để nâng cao kỹ năng cũng như tích lũy kiến thức nền về khoa học xã hội.
Mục tiêu:
– Đọc: Rèn luyện kỹ năng cũng như khả năng đọc hiểu thông qua một loạt những chủ đề phổ biến và mang tính học thuật.
– Nghe: Rén luyện kỹ năng nghe cơ bản, giúp các học viên nắm bắt ý chính phụ thông qua các bài nghe chủ yếu là giọng Anh và giọng Úc.
– Viết: Xây dựng kỹ năng viết học thuật cùng với trau dồi từ vựng và ngữ pháp; làm quen với kỹ năng viết các dạng bài trong kì thi IELTS.
– Nói: luyện tập và rèn luyện cách phát âm cũng như diễn đạt ý bằng tiếng Anh ở trình độ cơ bản.

IELTS Foundation

Khai giảng:11/02/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 7 & CN| 14:00 - 17:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 14 tuần (80 tiếng)
Điểm đầu ra: 4.0+
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho các bạn học sinh THCS từ 13 tuổi, cần được xây dựng nền tảng kỹ năng vững chắc để nâng cao kỹ năng cũng như tích lũy kiến thức nền về khoa học xã hội.
Mục tiêu:
– Đọc: Rèn luyện kỹ năng cũng như khả năng đọc hiểu thông qua một loạt những chủ đề phổ biến và mang tính học thuật.
– Nghe: Rén luyện kỹ năng nghe cơ bản, giúp các học viên nắm bắt ý chính phụ thông qua các bài nghe chủ yếu là giọng Anh và giọng Úc.
– Viết: Xây dựng kỹ năng viết học thuật cùng với trau dồi từ vựng và ngữ pháp; làm quen với kỹ năng viết các dạng bài trong kì thi IELTS.
– Nói: luyện tập và rèn luyện cách phát âm cũng như diễn đạt ý bằng tiếng Anh ở trình độ cơ bản.

IELTS 7.0+

Khai giảng:28/03/2023Thời khoá biểu: Thứ 3 & Thứ 5| 17:45 - 20:45Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 16 tuần (96 tiếng )Điểm đầu ra: 7.0+
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho các bạn lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 6.0 – 6.5, cũng như các bạn sinh viên cần 7.0 để học các chương trình sau đại học/ xin học bổng sau đại học.
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS 7.0+
– Đọc hiểu: Hoàn thiện kĩ năng đọc và làm quen với nhiều chủ đề học thuật khác nhau, cũng như từ vựng chuyên sâu.
– Nghe: Hoàn thiện kĩ năng nghe, dùng thủ thuật nâng tính chính xác của bài tập nghe.
– Viết: Tìm hiểu cấu trúc các bài văn nghị luận khác nhau và chau chuốt câu từ, văn phong.
– Nói: Tiếp tục củng cố sự tự tin khi nói cùng với ngữ cảnh và từ vựng đặt biệt, tập thuyết trình & nâng cao phản xạ.
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

IELTS 7.0+

Khai giảng:28/03/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 3 & Thứ 5| 17:45 - 20:45
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 16 tuần (96 tiếng )
Điểm đầu ra: 7.0+
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho các bạn lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 6.0 – 6.5, cũng như các bạn sinh viên cần 7.0 để học các chương trình sau đại học/ xin học bổng sau đại học.
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS 7.0+
– Đọc hiểu: Hoàn thiện kĩ năng đọc và làm quen với nhiều chủ đề học thuật khác nhau, cũng như từ vựng chuyên sâu.
– Nghe: Hoàn thiện kĩ năng nghe, dùng thủ thuật nâng tính chính xác của bài tập nghe.
– Viết: Tìm hiểu cấu trúc các bài văn nghị luận khác nhau và chau chuốt câu từ, văn phong.
– Nói: Tiếp tục củng cố sự tự tin khi nói cùng với ngữ cảnh và từ vựng đặt biệt, tập thuyết trình & nâng cao phản xạ.
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

IELTS 6.0+

Khai giảng:18/02/2023Thời khoá biểu: Thứ 7 - CN | 14:00 - 17:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 16 tuần (96 tiếng)Điểm đầu ra: 6.0+
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 5.0, cũng như các bạn sinh viên cần 6.0 để học các chương trình sau đại học.
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS 6.0
– Đọc: Học các kỹ năng đọc những đoạn văn học thuật nhiều chủ đề khác nhau một cách hiệu quả, cũng như trau giồi từ vựng tiếng Anh học thuật.
– Nghe: Học các kỹ năng đoán trước và lắng-nghe-theo- ngữ- cảnh.
– Viết: Rèn luyện các kỹ năng viết những dạng bài IELTS; nâng cao kỹ năng viết bài nghị luận bằng tiếng Anh.
– Nói: Xây dựng sự tự tin khi nói thông qua hình thức thảo luận theo nhóm cùng hàng loạt các chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày cũng như chủ đề xã hội mang tính thời sự

– Hoàn thành bộ đề quen với áp lực thời gian làm bài thi IELTS.

IELTS 6.0+

Khai giảng:18/02/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 7 - CN | 14:00 - 17:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 16 tuần (96 tiếng)
Điểm đầu ra: 6.0+
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 5.0, cũng như các bạn sinh viên cần 6.0 để học các chương trình sau đại học.
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS 6.0
– Đọc: Học các kỹ năng đọc những đoạn văn học thuật nhiều chủ đề khác nhau một cách hiệu quả, cũng như trau giồi từ vựng tiếng Anh học thuật.
– Nghe: Học các kỹ năng đoán trước và lắng-nghe-theo- ngữ- cảnh.
– Viết: Rèn luyện các kỹ năng viết những dạng bài IELTS; nâng cao kỹ năng viết bài nghị luận bằng tiếng Anh.
– Nói: Xây dựng sự tự tin khi nói thông qua hình thức thảo luận theo nhóm cùng hàng loạt các chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày cũng như chủ đề xã hội mang tính thời sự

– Hoàn thành bộ đề quen với áp lực thời gian làm bài thi IELTS.

IELTS cho người mới bắt đầu

Khai giảng:25/02/2023Thời khoá biểu: Thứ 7 & CN| 14:00 - 17:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 26 tuần (152 tiếng)Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: Học sinh cần IELTS để miễn thi THPT quốc gia, xét tuyển Đại học ở Việt Nam, xin việc làm.

Nổi bật:

– Học liên tục, chi phí thấp, cam kết đầu ra như target.

– Hỗ trợ tutor cho các bạn không tăng điểm.

– Chương trình tinh gọn, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

– Giáo viên có kỹ năng sư phạm và kinh nghiệm dạy IELTS giúp xây dựng nền tảng IELTS vững chắc. 

IELTS cho người mới bắt đầu

Khai giảng:25/02/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 7 & CN| 14:00 - 17:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 26 tuần (152 tiếng)
Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: Học sinh cần IELTS để miễn thi THPT quốc gia, xét tuyển Đại học ở Việt Nam, xin việc làm.

Nổi bật:

– Học liên tục, chi phí thấp, cam kết đầu ra như target.

– Hỗ trợ tutor cho các bạn không tăng điểm.

– Chương trình tinh gọn, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

– Giáo viên có kỹ năng sư phạm và kinh nghiệm dạy IELTS giúp xây dựng nền tảng IELTS vững chắc. 

JUNIOR ACADEMIC INTER

Khai giảng:25/02/2023Thời khoá biểu: Thứ 7 & CN| 14:00 - 16:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 12 tuần (48 tiếng)Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 là Chương trình tiếng Anh học thuật dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 để chuẩn bị du học từ sớm.
𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 – từng cấp độ sẽ bao gồm: 8 BÀI HỌC với các chủ đề từ đời thường đến học thuật 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 mang đến giá trị 𝟑𝐋 (𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧 – 𝐋𝐞𝐚𝐩 – 𝐋𝐞𝐚𝐝)
𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧 (Học tập): Các em sẽ học tiếng Anh (Nghe-Nói-Đọc-Viết) theo các chủ đề, từ đời thường đến học thuật, từ cơ bản đến nâng cao.
𝐋𝐞𝐚𝐩 (Tiến bộ): Các em vừa học vừa áp dụng kỹ năng cũng như kiến thức sau mỗi bài học vào các dự án cá nhân và nhóm, tiến bộ nhanh chóng qua từng tuần.
𝐋𝐞𝐚𝐝 (Lãnh đạo): Các em thể hiện khả năng lãnh đạo của mình qua từng dự án cá nhân và nhóm của lộ trình học. Những dự án còn giúp các em trang bị thêm các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, hay giải quyết vấn đề vốn rất cần thiết cho hành trình du học của các em sau này.

JUNIOR ACADEMIC INTER

Khai giảng:25/02/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 7 & CN| 14:00 - 16:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 12 tuần (48 tiếng)
Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 là Chương trình tiếng Anh học thuật dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 để chuẩn bị du học từ sớm.
𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 – từng cấp độ sẽ bao gồm: 8 BÀI HỌC với các chủ đề từ đời thường đến học thuật 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 mang đến giá trị 𝟑𝐋 (𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧 – 𝐋𝐞𝐚𝐩 – 𝐋𝐞𝐚𝐝)
𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧 (Học tập): Các em sẽ học tiếng Anh (Nghe-Nói-Đọc-Viết) theo các chủ đề, từ đời thường đến học thuật, từ cơ bản đến nâng cao.
𝐋𝐞𝐚𝐩 (Tiến bộ): Các em vừa học vừa áp dụng kỹ năng cũng như kiến thức sau mỗi bài học vào các dự án cá nhân và nhóm, tiến bộ nhanh chóng qua từng tuần.
𝐋𝐞𝐚𝐝 (Lãnh đạo): Các em thể hiện khả năng lãnh đạo của mình qua từng dự án cá nhân và nhóm của lộ trình học. Những dự án còn giúp các em trang bị thêm các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, hay giải quyết vấn đề vốn rất cần thiết cho hành trình du học của các em sau này.