Đối tượng: dành cho các bạn lớp 10 trở lên có điểm Reading trên 550.
Mục tiêu: Sẽ giúp các bạn trang bị những kỹ năng sau:
– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp
– Hoàn thành 8 bộ đề SAT + 2 bài thi thử.
– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển.
 Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

Back to list

Related Projects