Đối tượng: chương trình College Prep – chuẩn bị kiến thức cho hành trình du học Mỹ năm nhất ở bậc đại học. Phù hợp với các bạn đã đậu học bổng chuẩn bị đi học vào tháng 9, hành trang du học Mỹ

Mục tiêu:

– Hướng dẫn viết bài viết học thuật theo trình độ đại học năm 1 & 2 ở Mỹ

– Hướng dẫn cách viết bài báo cáo nghiên cứu đúng cấu trúc.

– Dành cho các bạn học mọi ngành nghề, từ Kỹ sư (Engineering ngành Computer Science, Biochemistry, v.v), Kinh tế/ Kinh doanh (Economics/ Business), và các ngành khác

Back to list

Related Projects