Đối tượng: Học viên từ lớp 8 trở lên muốn ôn luyện kỹ năng viết

– Luyện tập kỹ năng viết theo các chủ đề khác nhau theo chương trình chuẩn Trung học Mỹ

– Bổ trợ nâng cao kỹ năng Viết trong bài thi IELTS

– Chuẩn bị bài Sample Writing đính kèm hồ sơ trung học/ đại học

Back to list

Related Projects