Đối tượng:

  • Các bạn chuẩn bị vào năm 1 đại học hoặc các bạn đang du học cần rèn luyện kỹ năng viết. Thiết kế theo chương trình lớp viết bắt buộc của các trường đại học tại Mỹ (ENGLISH 101, viết tắt ENG 101)
  • Học sinh được dạy nghiên cứu, tổng hợp tài liệu từ nhiều nguồn giống 1 lớp học bên Mỹ (sách vở, báo chí, phim ảnh, âm nhac, v.v) và hoàn thành 1 bài luận chuẩn đại học Mỹ.
  • Chương trình chuẩn bị các kĩ năng đáp ứng yêu cầu cho cả các trường thuộc NU và LAC
Back to list

Related Projects