LỊCH THI TOEFL NĂM 2018 & 2019

November 15th, 2018 at 3:48 pm | by admin

Lịch thi TOEFL 2018 & 2019

Test Center Address Time
Sunday, December 16, 2018
IIG Vietnam ¿ Ho Chi Minh Branch (STN11295A) 538 Cach Mang Thang 8 str., Ward 11, District 03 Room 8.2, 8th floor HO CHI MINH CITY 9:00 AM
Saturday, January 05, 2019
IIG Vietnam-HCM Branch (STN13957A) Room 8.3, 8th Floor, 538 Cach Mang Thang 8, Ward 11, Dist.3 HO CHI MINH CITY 9:00 AM
IIG¿University of Technology (STN13818A) 268 Ly Thuong Kiet Str, room 104 Ward 14, District 10 HO CHI MINH CITY 9:00 AM
IIG – HCM University of Technology (STN11297A) 268 Ly Thuong Kiet Str. Room 103, Building C6, Ground floor District 10 HO CHI MINH CITY 70000 9:00 AM
Saturday, January 12, 2019
IIG – HCM University of Technology (STN11297A) 268 Ly Thuong Kiet Str. Room 103, Building C6, Ground floor District 10 HO CHI MINH CITY 70000 9:00 AM
IIG Vietnam ¿ Ho Chi Minh Branch (STN11295A) 538 Cach Mang Thang 8 str., Ward 11, District 03 Room 8.2, 8th floor HO CHI MINH CITY 9:00 AM
Saturday, February 16, 2019
IIG Vietnam-HCM Branch (STN13957A) Room 8.3, 8th Floor, 538 Cach Mang Thang 8, Ward 11, Dist.3 HO CHI MINH CITY 9:00 AM
IIG¿University of Technology (STN13818A) 268 Ly Thuong Kiet Str, room 104 Ward 14, District 10 HO CHI MINH CITY 9:00 AM
IIG – HCM University of Technology (STN11297A) 268 Ly Thuong Kiet Str. Room 103, Building C6, Ground floor District 10 HO CHI MINH CITY 70000 9:00 AM
IIG Vietnam ¿ Ho Chi Minh Branch (STN11295A) 538 Cach Mang Thang 8 str., Ward 11, District 03 Room 8.2, 8th floor HO CHI MINH CITY 9:00 AM
Saturday, February 23, 2019
IIG¿University of Technology (STN13818A) 268 Ly Thuong Kiet Str, room 104 Ward 14, District 10 HO CHI MINH CITY 9:00 AM
IIG – HCM University of Technology (STN11297A) 268 Ly Thuong Kiet Str. Room 103, Building C6, Ground floor District 10 HO CHI MINH CITY 70000 9:00 AM

 

Lệ phí thi : $190

Cách đăng ký thi TOEFL

Để đăng ký thi TOEFL, thí sinh cần truy cập website www.ets.org/toefl. Sau khi đăng ký, thí sinh sẽ nhận được Phiếu dự thi qua email bao gồm thông tin thí sinh, địa điểm thi, giờ thi và giờ cần có mặt.

Khi đi thi, thí sinh in phiếu dự thi, xuất trình cùng CMND/Hộ chiếu để vào phòng thi.

Sau 10 ngày kể từ ngày thi, thí sinh có thể truy cập www.ets.org/toefl để xem điểm. Phiếu điểm được trả về địa chỉ thí sinh đã đăng ký.