LỊCH THI IELTS NĂM 2019

November 22nd, 2018 at 10:46 am | by admin

Chuẩn bị cho các kỳ thi IELTS

IELTS (International English Language Testing System) là kỳ thi chuẩn hóa quốc tế đánh giá trình độ Tiếng Anh của người dự thi. Bài thi IELTS được sử dụng phổ biến trên thế giới và điểm thi IELTS là 1 hạng mục xét tuyển của nhiều đại học trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, người dự thi có thể đăng ký thi IELTS tại hội đồng Anh (BC) hoặc tại công ty IDP.

Stella xin phép cập nhật lệ phí & thời gian thi tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019:

Fee The IELTS test fee is VND 4,750,000
Date
Jan, 2019 05*, 12, 17, 19*
Feb, 2019 02, 14*, 23
Mar, 2019 02*, 09, 14, 23*
Apr, 2019 06*, 13, 25, 27*
May, 2019 04, 11*, 18, 23*
Jun, 2019 01*, 13, 22, 29*
Jul, 2019 06*, 18, 20, 27*
Aug, 2019 01*, 10, 17*, 24
Sep, 2019 07*, 12, 14, 28*
Oct, 2019 10, 12*, 19, 26*
Nov, 2019 02, 07*, 16, 23*, 30
Dec, 2019 07*, 12, 14*

Lưu ý: (*) Học thuật và Tổng quát