LỊCH KHAI GIẢNG MÙA HÈ
NĂM 2023

Academic Writing Presentation Lab report

Khai giảng:05/06/2023Thời khoá biểu: Thứ 2-4-6| 15:00 - 17:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 8 tuần (48 tiếng)Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn đã đậu học bổng chuẩn bị đi học vào tháng 9, hành trang du học Mỹ

Mục tiêu:

– Hướng dẫn viết bài viết học thuật
– Hướng dẫn cách viết bài báo cáo nghiên cứu đúng cấu trúc.
– Hướng dẫn các kỹ năng thuyết trình

Academic Writing Presentation Lab report

Khai giảng:05/06/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 2-4-6| 15:00 - 17:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 8 tuần (48 tiếng)
Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn đã đậu học bổng chuẩn bị đi học vào tháng 9, hành trang du học Mỹ

Mục tiêu:

– Hướng dẫn viết bài viết học thuật
– Hướng dẫn cách viết bài báo cáo nghiên cứu đúng cấu trúc.
– Hướng dẫn các kỹ năng thuyết trình

Grammar – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Khai giảng:05/06/2023Thời khoá biểu: Thứ 2 - 4| 09:00 - 11:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 9 tuần (36 tiếng)Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: Tất cả các học viên mọi lứa tuổi cần trang bị kiến thức ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục với các khóa Anh ngữ học thuật chuyên sau


Mục tiêu:

Trang bị cũng như ôn luyện cho học viên các điểm ngữ pháp cơ bản (các thì trong tiếng Anh, các dạng danh-động-tính-trang từ) cũng như ngữ pháp nâng cao (các kiểu câu – thể) cần thiết cho Anh ngữ học thuật

Grammar – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Khai giảng:05/06/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 2 - 4| 09:00 - 11:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 9 tuần (36 tiếng)
Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: Tất cả các học viên mọi lứa tuổi cần trang bị kiến thức ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục với các khóa Anh ngữ học thuật chuyên sau


Mục tiêu:

Trang bị cũng như ôn luyện cho học viên các điểm ngữ pháp cơ bản (các thì trong tiếng Anh, các dạng danh-động-tính-trang từ) cũng như ngữ pháp nâng cao (các kiểu câu – thể) cần thiết cho Anh ngữ học thuật

SAT Beginner Intensive (Luyện Cấp Tốc)

Khai giảng:05/06/2023Thời khoá biểu: Thứ 2 - 4 - 6| 09:00 - 12:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 9 tuần (80 tiếng)Điểm đầu ra: >1150
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho các bạn lớp 10 trở lên có tổng điểm từ 1000, luyện cấp tốc với thời gian 9 tuần.

Mục tiêu:

– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp

– Hoàn thành bộ đề SAT + 2 bài thi thử.

– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển

– Hỗ trợ miễn phí học viên đăng ký thi thật.

SAT Beginner Intensive (Luyện Cấp Tốc)

Khai giảng:05/06/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 2 - 4 - 6| 09:00 - 12:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 9 tuần (80 tiếng)
Điểm đầu ra: >1150
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho các bạn lớp 10 trở lên có tổng điểm từ 1000, luyện cấp tốc với thời gian 9 tuần.

Mục tiêu:

– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp

– Hoàn thành bộ đề SAT + 2 bài thi thử.

– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển

– Hỗ trợ miễn phí học viên đăng ký thi thật.

SAT Digital August

Khai giảng:13/06/2023Thời khoá biểu: Thứ 3 - 5 | 14:00 - 17:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 9 tuần (54 tiếng)Điểm đầu ra: >1350
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho học viên thi SAT Digital vào tháng 8/2023. Luyện cấp tốc chỉ 9 tuần.
Mục tiêu: Sẽ giúp các bạn trang bị những kỹ năng sau:
– Làm quen với format mới và luyện tập các câu hỏi theo dạng mới
– Trau dồi kỹ năng đọc hiểu và kiến thức văn phạm để xử lý 50 bài đọc ngắn trong thời gian nhất định
– Nâng cao tốc độ và độ chính xác khi làm Toán bằng phương pháp ngắn và hiệu quả nhất

SAT Digital August

Khai giảng:13/06/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 3 - 5 | 14:00 - 17:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 9 tuần (54 tiếng)
Điểm đầu ra: >1350
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho học viên thi SAT Digital vào tháng 8/2023. Luyện cấp tốc chỉ 9 tuần.
Mục tiêu: Sẽ giúp các bạn trang bị những kỹ năng sau:
– Làm quen với format mới và luyện tập các câu hỏi theo dạng mới
– Trau dồi kỹ năng đọc hiểu và kiến thức văn phạm để xử lý 50 bài đọc ngắn trong thời gian nhất định
– Nâng cao tốc độ và độ chính xác khi làm Toán bằng phương pháp ngắn và hiệu quả nhất

SAT Expert

Khai giảng:03/06/2023Thời khoá biểu: Thứ 7 - CN| 14:00 - 17:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng)Điểm đầu ra: >1450
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho các bạn lớp 10 trở lên có điểm tổng trên 1350
Mục tiêu: 

– Tăng cường luyện chủ đề khó nhất trong SAT
– Hoàn thành 10 bộ đề SAT + 2 bài thi thử.
– Hoàn thành 1 quyển sách nghị luận xã hội
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

 

SAT Expert

Khai giảng:03/06/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 7 - CN| 14:00 - 17:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 11 tuần (64 tiếng)
Điểm đầu ra: >1450
Xem chi tiết

Đối tượng: Dành cho các bạn lớp 10 trở lên có điểm tổng trên 1350
Mục tiêu: 

– Tăng cường luyện chủ đề khó nhất trong SAT
– Hoàn thành 10 bộ đề SAT + 2 bài thi thử.
– Hoàn thành 1 quyển sách nghị luận xã hội
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

 

SAT Advanced Intensive (Luyện Cấp Tốc)

Khai giảng:06/06/2023Thời khoá biểu: Thứ 3-5-7| 09:00 - 12:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 9 tuần (80 tiếng)Điểm đầu ra: >1350
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn lớp 10 trở lên có điểm Reading trên 550. Luyện thi với thời gian chỉ 9 tuần.
Mục tiêu:
– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp
– Hoàn thành 8 bộ đề SAT + 2 bài thi thử.
– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

SAT Advanced Intensive (Luyện Cấp Tốc)

Khai giảng:06/06/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 3-5-7| 09:00 - 12:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 9 tuần (80 tiếng)
Điểm đầu ra: >1350
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn lớp 10 trở lên có điểm Reading trên 550. Luyện thi với thời gian chỉ 9 tuần.
Mục tiêu:
– Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và Toán trình độ trung cấp
– Hoàn thành 8 bộ đề SAT + 2 bài thi thử.
– Hoàn thành 1 quyển sách văn học cổ điển
– Hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

IELTS 7.0 Intensive (Luyện Cấp Tốc)

Khai giảng:05/06/2023Thời khoá biểu: Thứ 2-4-6| 14:00 - 17:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 9 tuần (78 tiếng )Điểm đầu ra: 7.0
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 6.5+. LUYỆN CẤP TỐC CHỈ 9 TUẦN.
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS 7.0+
– Tập trung ôn luyện và hướng dẫn thực hành 2 kỹ năng nói và viết bằng các đề thi được cập nhật sát nhất với đề thi thật.
– Cung cấp nền tảng kiến thức toàn diện để đạt được IELTS > 7.0.
– Chia sẻ các bí quyết độc quyền từ giảng viên IELTS 9.0 để đạt được bài nói/viết điểm cao.

IELTS 7.0 Intensive (Luyện Cấp Tốc)

Khai giảng:05/06/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 2-4-6| 14:00 - 17:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 9 tuần (78 tiếng )
Điểm đầu ra: 7.0
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 6.5+. LUYỆN CẤP TỐC CHỈ 9 TUẦN.
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS 7.0+
– Tập trung ôn luyện và hướng dẫn thực hành 2 kỹ năng nói và viết bằng các đề thi được cập nhật sát nhất với đề thi thật.
– Cung cấp nền tảng kiến thức toàn diện để đạt được IELTS > 7.0.
– Chia sẻ các bí quyết độc quyền từ giảng viên IELTS 9.0 để đạt được bài nói/viết điểm cao.

IELTS 6.5 Intensive (Luyện Cấp Tốc)

Khai giảng:06/06/2023Thời khoá biểu: Thứ 3-5-7| 14:00 - 17:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 9 tuần (78 tiếng)Điểm đầu ra: 6.5
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 5.0, cũng như các bạn sinh viên cần 6.0 hoặc 6.5 để học các chương trình đại học. LUYỆN CẤP TỐC CHỈ 9 TUẦN.
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS từ 6.0
– Đọc: Học các kỹ năng đọc những đoạn văn học thuật nhiều chủ đề Đối tượng: dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 5.0+, cũng như các bạn sinh viên cần 6.0 để học các chương trình sau đại học
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS 6.0
– Đọc: Học các kỹ năng đọc những đoạn văn học thuật nhiều chủ đề khác nhau một cách hiệu quả, cũng như trau giồi từ vựng tiếng Anh học thuật.
– Nghe: Học các kỹ năng đoán trước và lắng-nghe-theo- ngữ- cảnh.
– Viết: Rèn luyện các kỹ năng viết những dạng bài IELTS; nâng cao kỹ năng viết bài nghị luận bằng tiếng Anh.
– Nói: Xây dựng sự tự tin khi nói thông qua hình thức thảo luận theo nhóm cùng hàng loạt các chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày cũng như chủ đề xã hội mang tính thời sự – Hoàn thành 6 bộ đề để quen với áp lực thời gian làm bài thi IELTS. khác nhau một cách hiệu quả, cũng như trau giồi từ vựng tiếng Anh học thuật.
– Nghe: Học các kỹ năng đoán trước và lắng-nghe-theo- ngữ- cảnh.
– Viết: Rèn luyện các kỹ năng viết những dạng bài IELTS; nâng cao kỹ năng viết bài nghị luận bằng tiếng Anh.
– Nói: Xây dựng sự tự tin khi nói thông qua hình thức thảo luận theo nhóm cùng hàng loạt các chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày cũng như chủ đề xã hội mang tính thời sự

– Hoàn thành bộ đề quen với áp lực thời gian làm bài thi IELTS.

IELTS 6.5 Intensive (Luyện Cấp Tốc)

Khai giảng:06/06/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 3-5-7| 14:00 - 17:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 9 tuần (78 tiếng)
Điểm đầu ra: 6.5
Xem chi tiết

Đối tượng: dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 5.0, cũng như các bạn sinh viên cần 6.0 hoặc 6.5 để học các chương trình đại học. LUYỆN CẤP TỐC CHỈ 9 TUẦN.
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS từ 6.0
– Đọc: Học các kỹ năng đọc những đoạn văn học thuật nhiều chủ đề Đối tượng: dành cho các bạn học sinh lớp 8 trở lên đang ở trình độ IELTS 5.0+, cũng như các bạn sinh viên cần 6.0 để học các chương trình sau đại học
Mục tiêu: Đạt trình độ IELTS 6.0
– Đọc: Học các kỹ năng đọc những đoạn văn học thuật nhiều chủ đề khác nhau một cách hiệu quả, cũng như trau giồi từ vựng tiếng Anh học thuật.
– Nghe: Học các kỹ năng đoán trước và lắng-nghe-theo- ngữ- cảnh.
– Viết: Rèn luyện các kỹ năng viết những dạng bài IELTS; nâng cao kỹ năng viết bài nghị luận bằng tiếng Anh.
– Nói: Xây dựng sự tự tin khi nói thông qua hình thức thảo luận theo nhóm cùng hàng loạt các chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày cũng như chủ đề xã hội mang tính thời sự – Hoàn thành 6 bộ đề để quen với áp lực thời gian làm bài thi IELTS. khác nhau một cách hiệu quả, cũng như trau giồi từ vựng tiếng Anh học thuật.
– Nghe: Học các kỹ năng đoán trước và lắng-nghe-theo- ngữ- cảnh.
– Viết: Rèn luyện các kỹ năng viết những dạng bài IELTS; nâng cao kỹ năng viết bài nghị luận bằng tiếng Anh.
– Nói: Xây dựng sự tự tin khi nói thông qua hình thức thảo luận theo nhóm cùng hàng loạt các chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày cũng như chủ đề xã hội mang tính thời sự

– Hoàn thành bộ đề quen với áp lực thời gian làm bài thi IELTS.

Public Speaking

Khai giảng:06/06/2023Thời khoá biểu: Thứ 3 & 5| 9:00 - 11:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 9 tuần (36 tiếng)Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: Học viên cấp 2
Nội dung:
Tuần 1 – Tuần 4: Trang bị kỹ năng thuyết trình từ chuẩn bị ý tưởng đến hoàn thiện bài trình bày. Bài thi giữa khóa: Trình bày powerpoint một chủ đề tự chọn.
– Tuần 5 – Tuần 9: Trang bị kỹ năng tranh biện chính sách và điều luật. Bài thi cuối khóa: Tranh biện theo format Lincoln-Douglas Debate (một dạng tranh bộ phổ biến ở môi trường phổ thông Mỹ)

Public Speaking

Khai giảng:06/06/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Thứ 3 & 5| 9:00 - 11:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 9 tuần (36 tiếng)
Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: Học viên cấp 2
Nội dung:
Tuần 1 – Tuần 4: Trang bị kỹ năng thuyết trình từ chuẩn bị ý tưởng đến hoàn thiện bài trình bày. Bài thi giữa khóa: Trình bày powerpoint một chủ đề tự chọn.
– Tuần 5 – Tuần 9: Trang bị kỹ năng tranh biện chính sách và điều luật. Bài thi cuối khóa: Tranh biện theo format Lincoln-Douglas Debate (một dạng tranh bộ phổ biến ở môi trường phổ thông Mỹ)

Application Essay

Khai giảng:09/06/2023Thời khoá biểu: Chủ nhật| 09:00 - 12:00Điểm đầu vào:
Kết thúc: Tổng thời gian học: 8 tuần (24 tiếng)Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: Học viên chuẩn bị làm hồ sơ du học nước ngoài
Mục tiêu:

  • Khóa học hướng dẫn và luyện viết sáng tạo để viết bài luận chính cho bộ hồ sơ đi du học ĐH/CĐ Mỹ.

Mỗi tuần các bạn sẽ luyện tập 1 chủ đề khác nhau thường được hỏi trong bộ hồ sơ như hoạt động ý nghĩa, quyển sách tâm đắc, thử thách của bản thân…

Application Essay

Khai giảng:09/06/2023
Kết thúc:
Thời khoá biểu: Chủ nhật| 09:00 - 12:00
Điểm đầu vào:
Tổng thời gian học: 8 tuần (24 tiếng)
Điểm đầu ra:
Xem chi tiết

Đối tượng: Học viên chuẩn bị làm hồ sơ du học nước ngoài
Mục tiêu:

  • Khóa học hướng dẫn và luyện viết sáng tạo để viết bài luận chính cho bộ hồ sơ đi du học ĐH/CĐ Mỹ.

Mỗi tuần các bạn sẽ luyện tập 1 chủ đề khác nhau thường được hỏi trong bộ hồ sơ như hoạt động ý nghĩa, quyển sách tâm đắc, thử thách của bản thân…