Chương trình hỗ trợ Hồ sơ Du học (Mùa Xuân 2018)


SAT/ACT/SSAT

Tên khóa học Khai giảng Kết thúc Độ dài Thời khóa biểu Điểm đầu vào Điểm đầu ra
New SAT Beginner 23/01/2018 10/05/2018 14 tuần
(80 tiếng)
Thứ 3-5-7
7:30 - 9:30pm
>=1000 >1150 Đăng ký
New SAT Intermediate 22/01/2018 11/05/2018 14 tuần
(80 tiếng)
Thứ 2-4-6
7:30 - 9:30pm
>=1150
(R+W>450)
>1250 Đăng ký
New SAT Advanced 08/01/2018 23/04/2018 14 tuần
(80 tiếng)
Thứ 2-4-6
7:30 - 9:30pm
>=1250
(R+W>550)
>1350 Đăng ký
ACT 22/01/2018 09/05/2018 14 tuần
(80 tiếng)
Thứ 2-4-6
7:30 - 9:30pm
25 >30 Đăng ký
SSAT 23/01/2018 12/06/2018 14 tuần
(72 tiếng)
Thứ 3-5
5:30 - 7:30pm
Đăng ký

TOEFL

Tên khóa học Khai giảng Kết thúc Độ dài Thời khóa biểu Điểm đầu vào Điểm đầu ra
TOEFL Beginner 23/01/2018 10/05/2018 14 tuần
(80 tiếng)
Thứ 2-4-6
7:30 - 9:30pm
40-50 50-60 Đăng ký
TOEFL Lower Intermediate 20/01/2018 29/04/2018 13 tuần
(78 tiếng)
Thứ 7-CN
2:00 - 5:00pm
50-60 60-70 Đăng ký
TOEFL Upper Intermediate 13/01/2018 22/04/2018 13 tuần
(78 tiếng)
Thứ 7-CN
2:00 - 5:00pm
60-70 70-80 Đăng ký
TOEFL Advanced 08/01/2018 23/04/2018 14 tuần
(80 tiếng)
Thứ 2-4-6
7:30 - 9:30pm
70-80 80-90 Đăng ký

IELTS

Tên khóa học Khai giảng Kết thúc Độ dài Thời khóa biểu Điểm đầu vào Điểm đầu ra
IELTS Beginner 22/01/2018 11/04/2018 14 tuần
(80 tiếng)
Thứ 2-4-6
5:30 - 7:30pm
4.0 5.0 Đăng ký
IELTS Intermediate 23/01/2018 10/05/2018 14 tuần
(80 tiếng)
Thứ 3-5-7
7:30 - 9:30pm
5.0 6.0 Đăng ký
IELTS Advanced 16/01/2018 03/05/2018 14 tuần
(80 tiếng)
Thứ 3-5-7
5:30 - 7:30pm
6.0 7.0 Đăng ký

Academic Foundation

Tên khóa học Khai giảng Kết thúc Độ dài Thời khóa biểu Điểm đầu vào Điểm đầu ra
Academic Foundation A-1
(Weekend)
03/03/2018 24/06/2018 17 tuần
(68 tiếng)
Thứ 7-CN
3:30 - 5:30pm
Tương đương IELTS 2.5-3.0 /TOEFL <30 Tương đương IELTS 3.0-3.5 /TOEFL 30-40 Đăng ký
Academic Foundation A-2
(Weekend)
27/01/2018 03/05/2018 17 tuần
(68 tiếng)
Thứ 7-CN
1:30pm - 5:30pm
Tương đương IELTS 2.5-3.0 /TOEFL <30 Tương đương IELTS 3.0-3.5 /TOEFL 30-40 Đăng ký
Academic Foundation A-2
(Weekdays)
30/01/2018 12/06/2018 17 tuần
(68 tiếng)
Thứ 3-5
5:30 - 7:30pm
Tương đương IELTS 2.5-3.0 /TOEFL <30 Tương đương IELTS 3.0-3.5 /TOEFL 30-40 Đăng ký
Academic Foundation B-1
(Weekdays)
05/03/2018 04/07/2018 17 tuần
(68 tiếng)
Thứ 2-4
5:30 - 7:30pm
Tương đương IELTS 3.0-3.5 /TOEFL 30-40 Tương đương IELTS 3.5-4.0 /TOEFL 40-50 Đăng ký
Academic Foundation B-1
(Weekend)
03/03/2018 24/06/2018 17 tuần
(68 tiếng)
Thứ 7-CN
9:00 - 11:00am
Tương đương IELTS 3.0-3.5 /TOEFL 30-40 Tương đương IELTS 3.5-4.0 /TOEFL 40-50 Đăng ký
Academic Foundation B-2
(Weekend)
27/01/2018 03/05/2018 17 tuần
(68 tiếng)
Thứ 7-CN
1:30 - 3:30pm
Tương đương IELTS 3.0-3.5 /TOEFL 30-40 Tương đương IELTS 3.5-4.0 /TOEFL 40-50 Đăng ký
Academic Foundation C-1 26/02/2018 27/06/2018 17 tuần
(68 tiếng)
Thứ 3-5
5:30 - 7:30pm
Tương đương IELTS 3.5-4.0 /TOEFL 40-50 Tương đương IELTS 4.0-4.5 /TOEFL 50-60 Đăng ký
Academic Foundation C-1 27/02/2018 28/06/2018 17 tuần
(68 tiếng)
Thứ 4-6
5:30 - 7:30pm
Tương đương IELTS 3.5-4.0 /TOEFL 40-50 Tương đương IELTS 4.0-4.5 /TOEFL 50-60 Đăng ký

Chương trình đặc biệt

Tên khóa học Khai giảng Kết thúc Độ dài Thời khóa biểu Điểm đầu vào Điểm đầu ra
Junior - World Scholar's cup 06/01/2018 24/03/2018 10 tuần
(60 tiếng)
Thứ 7-CN
2:00pm - 5:00pm
TOEFL: >60 hoặc IELTS: >5.5 hoặc AF Level B.2 trở lên N/A Đăng ký
Senior - World Scholar's cup 07/01/2018 25/03/2018 10 tuần
(30 tiếng)
Thứ CN
9:00pm - 12:00pm
TOEFL: >70 hoặc IELTS: >6.0 N/A Đăng ký
Junior - Creative Writing 07/01/2018 08/04/2018 12 tuần
(36 tiếng)
Thứ CN
9:00am - 12:00pm
TOEFL: >60 hoặc IELTS: >5.5 N/A Đăng ký
ASEAN & A Star Scholars 08/01/2018 09/04/2018 12 tuần
(48 tiếng)
Thứ 2-4
5:30pm - 7:30pm
TOEFL: >85 N/A Đăng ký
Leadership Development Level 1 28/01/2018 29/04/2018 12 tuần
(36 tiếng)
CN
9:00am - 12:00pm
N/A N/A Đăng ký
Leadership Development Level 2 27/01/2018 28/04/2018 12 tuần
(36 tiếng)
T7
3:00pm - 06:30pm
Dành cho các bạn đã học level 1 N/A Đăng ký

Stella Journey

Tên khóa học Khai giảng Kết thúc Thời khóa biểu Độ dài Điểm đầu vào Điểm đầu ra
Stella College Thứ 7
9:00 - 12:00PM
Đăng kí riêng Đăng ký
Stella Boarding Thứ 7
9:00 - 12:00PM
Đăng kí riêng Đăng ký
Lịch đầy đủ