Đại học Mỹ hàng đầu không bắt buộc nộp SAT

October 20th, 2018 at 9:40 am | by admin

Nếu bạn đang lo lắng điểm số SAT của mình chưa đạt yêu cầu, thì bạn có thể thử sức với những trường Đại học sau:

1. Bạn tự tin với thành tích học thuật, ngoại khóa, cũng như cá tính của mình, thì bạn hãy thử sức với University of Chicago (USNews NU#3). Năm 2018 là năm đầu tiên trường đưa ra chính sách SAT-optional tạo điều kiện cho càng nhiều sinh viên có cơ hội học tập trong môi trường hàng đầu này.

2. Ngoài ra còn khá nhiều trường có chính sách tương tự. Tham khảo danh sách 683 trường sau: 2019 Best Test Optional Colleges in America

3. Một số trường sẽ có chính sách Test-flexible. Có nghĩa là bạn không cần nộp điểm SAT, nhưng sẽ nộp 1 điểm khác để thay thế cho điểm SAT.

Ví dụ: Bạn có thể chọn 1 trong những điểm sau để nộp cho tuyển sinh của New York University