CHUẨN BỊ SAT TỪ SỚM (Phần 3: Đọc Bài Báo Khoa Học)

October 30th, 2018 at 9:13 pm | by admin

CHUẨN BỊ SAT TỪ SỚM (Phần 1: Đọc Văn Học Viễn Tưởng)

CHUẨN BỊ SAT TỪ SỚM (Phần 2: Đọc Diễn Văn Lịch Sử)

Phần 3 này sẽ giới thiệu với các bạn các bài báo khoa học. Hầu hết các bài báo khoa học đều lấy từ báo khoa học trình bày tóm tắt một công trình nghiên cứu. Mở đầu bài báo thường là một quan sát về một hiện tượng tự nhiên, sau đó giới thiệu nhà nghiên cứu và phương pháp của họ. Tiếp theo là kết quả nghiên cứu và bình luận của các nhà khoa học khác nhau xoay quanh kết quả đó.

Để tập đọc bài báo về khoa học, các bạn có thể theo dõi một trang rất hay mà SAT đã vài lần sử dụng: WWW.SCIENCEMAG.ORG

Tạm thời quên SAT, các bạn hãy cùng tò mò tìm hiểu về thế giới tự nhiên, đặc biệt là thế giới động vật và thực vật thông qua một số bài báo khoa học lấy từ đề SAT thật 2 năm qua.

Beans’ talk (Economist)

Why Do Zebras Have Stripes? New Study Offers Strong Evidence (National Geographic)

Why Do Zebras Have Stripes? It’s Not for Camouflage (Live Science)

The genes that turned wildcats into kitty cats (American Association for the Advancement of Science.)

Gold in Trees May Hint at Buried Treasure (American

Association for the Advancement of Science)

Cold Climate Shrinks Mountains (American Association for the Advancement of Science)