CHUẨN BỊ SAT TỪ SỚM (Phần 2: Đọc Diễn Văn Lịch Sử)

October 25th, 2018 at 3:11 pm | by admin

Phần 1 chúng ta đã thảo luận về “Văn học viễn tưởng”. Phần này chúng ta cùng bàn luận về một phần có thể là hóc búa nhất với học sinh Việt Nam: “Diễn Văn Lịch Sử”.

Mỗi đề SAT sẽ bao gồm 1-2 diễn văn lịch sử. Vì các bài diễn văn đậm chất quan điểm cá nhân, nên thường có 2 bài xuất hiện cùng 1 lúc để đánh giá kỹ năng so sánh đối chiếu của bạn.

Các bài diễn văn lịch sử thường xoáy sâu vào các vấn đề cấp bách của một quốc gia hoặc thế giới tại thời điểm lịch sử đó: quan điểm về các cuộc chiến , cũng như là quyền bình đẳng công dân, quyền bầu cử, …. Các bạn nên hết sức chú ý đến các bài diễn văn về cuộc đấu tranh của người dân da màu và phụ nữ.

Các bạn cũng nên tìm hiểu các thời kỳ lịch sử để khi nhìn thấy năm viết của bài diễn văn là có thể hình dung được bối cảnh tại thời điểm đó. Mỗi bài diễn văn đều đang cố gắng thuyết phục người đọc hành động theo một hướng nào đó (ủng hộ hoặc phản đối). Tác giả tất nhiên sử dụng khá nhiều biện pháp Rhetoric (tu từ học) để chứng minh cho quan điểm của mình, nên các bạn cần am hiểu những biện pháp được dùng trong diễn văn (bằng cách Google: “rhetoric in speeches”)

Tạm thời quên việc ôn luyện SAT, các bạn hãy cùng tò mò tìm hiểu về lịch sử thông qua những diễn văn từ đề thi thật của SAT sau đây:

Common Sense (Thomas Paine) – 1776

England and the French Revolution – 1795

A Letter to the Women of England, on the Injustice of Mental Subordination (Mary Robinson) – 1799

Suffrage Debate, N.Y. Constitutional Convention of 1821

Government of India: A speech delivered in the House of Commons – 1833
vs.
Tenets of the new party (Bal Ganggadhar Tilak) – 1907

“Loosening the Bonds of Prejudice” (Sara T. Smith) – 1838

American Notes for Circulation (Charles Dickens) – 1842

What the black man wants (Frederick Douglass) – 1865
vs.
To Consider the Subject of Re-organizaton of the Rebel States (Richard H. Dana Jr) – 1865

Oration in Memory of Abraham Lincoln (Frederick Douglass) – 1876
vs.
An Abraham Lincoln Memorial Address in Philadelphia (Booker T. Washington) – 1899

The Feminine Mystique (Betty Friedan) -1963
vs.
The National Organization for Women’s 1966 Statement of Purpose